Image
Top
Navigation

Mindfulness

Bevidst nærvær

Mindfulness er en dybtvirkende teknik til dig, der ønsker at skabe ro, balance og overskud i dagligdagen. Mindfulness er en af de stærkeste teknikker til at forebygge stress, depressioner, angstsymptomer, søvnforstyrrelser og lavt selvværd. Samtidig giver mindfulness dig adgang til dine ressourcer og dit overskud, så du vil blive bedre til at håndtere stressende og belastende situationer. Med andre ord giver mindfulness øget livskvalitet.

Metoden er oprindeligt udviklet af Jon Kabat-Zinn ved University of Massachusetts Medical School, USA.

På Helsegården tilbyder jeg en psykologisk behandling baseret på mindfulness. Mindfulness bygger på buddhistiske meditationsteknikker og omfatter programmerne mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)  samt mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT), som er en videreudvikling af det oprindelige mindfulness-metode.

Forskningen viser den positive virkning på hjernen af mindfulnesspraksis på følgende vis:

• det grundlæggende lykkeniveau ændres i positiv retning (lykkehormonet oxytoxin øges)
• insula i hjernen aktiveres, hvilket øger evnen til empati, omsorg og kærlighed
• ovenstående påvirker igen vores fysiske helbredstilstand
• immunforsvaret øges signifikant
• dødelighed som følge af hjerte-karsygdomme faldt 30%, og for  kræftsygdomme var dødeligheden 40% lavere i gruppen der mediterede
• øget fornemmelse af formål med tilværelsen, mindsket følelse af isolation
og øget livslyst
• færre symptomer på lidelser som hovedpine, hjerteproblemer, fordøjelse og
fysisk udmattelse.

(Kilde: Mark Williams og Danny Penman, “Mindfulness – En guide til at finde fred i en hektisk verden”. Akademisk Forlag, 1. udgave, 1. oplag 2012)
Forskningen viser eksempelvis, for patienter i en mindfulness-behandling:

• at mindfulness virker som antidepressiv medicin
• risikoen for tilbagefald blandt tidligere deprimerede er markant mindre
• kræftpatienter får reduceret deres angst- og depressive symptomer
• kortvarig mindfulness forbedre hjernens evne til at fokusere, mens man skal
praktisere det mere, hvis man vil se følelsesmæssige fremskridt og opnå
følelsesmæssig stabilisering af følelseslivet. Negative følelsestilstande som
som fører til negative tankemønstre mindskes
• mindfulness hjælper mod angst
• mindfulness hjælper ADHD-børn.
Se i øvrigt for supplerende litteratur og web-adresser:

Segal, Z.V., Williams, J.M.G. & Teasdale, J.D., Mindfulnessbased Cognitive Therapy for Depression: a new approach to preventing relapse (Guildford Press, 2002)

Poul Gilbert, Medfølelse ogh mindfulness. Fra selvkritik til selvværd (Klim, 2010)

Mark Williams, John Teasdale,Zindel Segal og Jon Kabat-Zinn (Akademiak forlag, 2007)

Richard Moss, Livets Mandala: En metode til at leve mere fuldt og helt i nuet.

www.videnskab.dk
www.franticworld.com Indeholder et diskussionforum hvor man kan drøfte sine erfaringer og lære af andre. Desuden relevante links til andre relevante bøger og meditationer samt et afsnit med referancer til kommende foredrag, events og refugier.